Close

တိုန်စိုပ်အသေအဟာန် တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် (၇၅) ဝါ (ရတ်ဗိုတ်)

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ တိုန်စိုပ်ကၠုၚ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု (၇၅) ဝါ ကၠောန်ဗဒှ် လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် တိုန်စိုပ်ဗပေၚ်ကၠုၚ်ဇြဟတ်ရ။ ပ္ဍဲ​အသေအဟာန်ဏံဝွံ ပွမဗှ်ထ္ၜးဝၚ်ပၠန်ဂတးမန်၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဂမၠိုၚ်၊ လက်သဝဏ် တအ်တုဲ ရှ်ေသှ်ေကၠုၚ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် တအ်အိုတ်ရ။ ဂကောံဝွံ ပ္ဍဲကဵု ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်လေဝ် ဘိုၚ်ပါလုပ်ကၠုၚ်လဝ်ကီုရ။ 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *