Close

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံကလိဂွံ ဗဟုသုတ၊ လညာတ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်သၟတ် ပ္ဍဲအရာ သ္ဇိုၚ်လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ​ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲ တအ်တုဲ စဳဇန်လဝ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) တု နွံရ။ ဘာဝွံ ပံက်ကၠုၚ်လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုတုဲ သၟတ်ကွးဘာ ညးတြုံ၊ ညးဗြဴ အပံၚ် ဗၞတ် ( ၁၅) တၠ တိုန်ကတ်လ္ၚတ်ကၠုၚ်ရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ဘာသာ ဆေၚ်စပ်ကဵု ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်၊ အခေါၚ်အရာမၞိဟ်၊ ကောပ်ကာဲဝိုၚ်၊ ဟီုဂးလဒေါဝ်ဝိုၚ်၊ ဖောအ်ဗြေဝ်ကောပ်ကာဲ၊ ဖေတ်ဒရာ ကေုာံ ဗဟုသုတ စပ်ကဵုသၞောဝ်တအ် ပါလုပ်ပါ်ပရအ်ကၠုၚ်လဝ်နွံရ။ ကော်ဘိက်ကၠုၚ် အ္စာတန်ဗ္တောန် စောန်သကီုကဵု လ္တူက္ဍိုပ်လိက်ပါ်ပရအ် အကြာဂကောံမှာဇန်မန်တအ်တုဲ ​ပါ်ပရအ်ကၠုၚ်ကဵု ညးတိုန်စိုပ်တအ် နွံရ။ 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *