Close

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ပွိုၚ် (၆) ဂိတု 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံလွဳၜံၚ်ပ္တိတ် သၟတ်မၞုံကဵု ဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ပ္ဍဲဂကောံ၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန် တအ်တုဲ စဳဇန်ပံက်ကၠုၚ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်သၟတ် ပွိုၚ် (၆) ဂိတု ဏံရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ရုဲစှ်ကၠုၚ် သၟတ် ညးမၞုံကဵုစိုတ်ဓါတ်ဆာန်ဂကူ၊ ပတုဲဖဵုသွက်ဂကူ၊ လုပ်ကေတ်တာလျိုၚ် သွက်ဂကောံ အနာဂတ်မာန်တအ်ဂှ်တုဲ ဗ္တောန်ကဵုကၠုၚ်ကွတ်၊ ဍာ်ဒကေဝ်၊ ဗဟုသုတ နာနာအိုတ်ရ။ ပံက်ဘာ မွဲဝါမ္ဂး လၟိဟ်ကွးဘာ အကြာ ၁၂ တၠ ကဵု ၂၀ တၠ နွံရ။ ဘာသာဗ္တောန်ကဵုပ္ဍဲဘာဂမၠိုၚ်ဝွံ ဘာသာအၚ်္ဂလိက်၊ ခမ်ပျူတာ၊ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲဂကောံ၊ အခိၚ်၊ ဝိုၚ်၊ ကမၠောန်၊ တၚ်နၚ် လ္တူလ္ပာ်ကျာ၊ ၊ သ္ဇိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ အခေါၚ်အရာမၞိဟ်၊ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ၊ ဖေတ်ဒရာ၊ ဗီုပြၚ်ချူလိက်အာတ်ဒါန် တအ်ပါလုပ်ရ။ ကွးဘာတအ်ဝွံ ဗ္တောန်လိက် တီကၠိုဟ်ကေတ် သဘဴဓဝ်တုဲမ္ဂး ဒးကၠောန်နတဲတုဲ ဒးကလေၚ်ပ္တိုန်ထ္ၜး အရာဇကုကၠောန်လဝ်ဂှ်အိုတ်ရ။ 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *