Close

တဵုလွဳတၞံဆုမေတ္တာစိုအ်

ယၟုအဲဂှ် တၞံဆု
– မၞိဟ်တအ်ဍောၚ်ၜတ်တုဲ စိုပ်ဇရေၚ်အဲမ္ဂး ၜိုဟ်သြိုဟ်ဍောၚ်ပြေအာမာန်ရ။
– မၞိဟ်တအ်ကတူကတာန်တုဲ စိုပ်ဇရေၚ်အဲမ္ဂး ၜိုဟ်ဂံက်အာမာန်ရ။
– မၞိဟ်တအ် နွံပၟိက်ဆု သွက်ဍုန်ပုၚ်သွ၊ သွက်ဂွံသိုၚ်ဒၞာဲဇူဒီုလေဝ် အဲဖန်ကဵုမာန်ရ။
– သတ်အဲ သွက်အဟာရ၊ တၞးအဲသွက်သၞေဝ်ကေဝ်လေဝ် အဲဖန်ကဵုမၞိဟ်တအ်မာန်ရ။
– အဲသ္အးကဵုကျာ သွက်မၞိဟ်တအ်
– အဲထိၚ်ကဵုဍာ်၊ အဲထိၚ်ကဵုကျာ သွက်မၞိဟ်တအ်
လ္ပဗာ်အဲညိ၊ တဵုလွဳအဲညိ

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *