Close

ပွဳပွူသဘာဝ

တန်ဗ္တောန် သၟတ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် သ္ဂောံတီကၠိုဟ်ကေတ် ပရူပရာ ပွဳပွူသဘာဝ ကေုာံ ဂွံပံၚ်ကၠောန်ချဳဒရာၚ် လ္တူပရူပရာ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွဳပွူသဘာဝဂမၠိုၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ် တန်ဗ္တောန်ဍာ်ဇမၠိုၚ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။ ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဏံဝွံ သၟတ်ကွးဘာ...

Learn more

အစဳဇန်ကပိုဟ်ထၟိက်

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂွံသ္အးဇ္ၚး ပွဳပွူဇကု၊ ဂွံသီဂိုၚ် ကပိုဟ်ထၟိက် ဗွဲလၟေၚ်လၟေၚ်၊ ဂွံထိၚ်ဒဝ် ပွဳပွူသဘာဝ တအ်တုဲ ကၠောန်ကၠုၚ် အစဳဇန် ကပိုဟ်ထၟိက် ​အကြာကွာန်တအ်နွံရ။ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ စန္ဒက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်...

Learn more

တန်ဗ္တောန် သၟတ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် သ္ဂောံတီကၠိုဟ်ကေတ် ပရူပရာ ပွဳပွူသဘာဝ ကေုာံ ဂွံပံၚ်ကၠောန်ချဳဒရာၚ် လ္တူပရူပရာ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွဳပွူသဘာဝဂမၠိုၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ် တန်ဗ္တောန်ဍာ်ဇမၠိုၚ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။ ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဏံဝွံ သၟတ်ကွးဘာ...

Learn more