Close

ပရေၚ်ချဳဓရာၚ်ဂမၠိုၚ်

အစဳဇန်ကပိုဟ်ထၟိက်

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဂွံသ္အးဇ္ၚး ပွဳပွူဇကု၊ ဂွံသီဂိုၚ် ကပိုဟ်ထၟိက် ဗွဲလၟေၚ်လၟေၚ်၊ ဂွံထိၚ်ဒဝ် ပွဳပွူသဘာဝ တအ်တုဲ ကၠောန်ကၠုၚ် အစဳဇန် ကပိုဟ်ထၟိက် ​အကြာကွာန်တအ်နွံရ။ ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ စန္ဒက်ဆဝ်မ္ၚုဟ်...

Learn more

တန်ဗ္တောန် သၟတ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ထိၚ်ဒဝ်ပွဳပွူသဘာဝ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် သ္ဂောံတီကၠိုဟ်ကေတ် ပရူပရာ ပွဳပွူသဘာဝ ကေုာံ ဂွံပံၚ်ကၠောန်ချဳဒရာၚ် လ္တူပရူပရာ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပွဳပွူသဘာဝဂမၠိုၚ်တုဲ ပံက်ကၠုၚ် တန်ဗ္တောန်ဍာ်ဇမၠိုၚ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။ ပ္ဍဲတန်ဗ္တောန်ဏံဝွံ သၟတ်ကွးဘာ...

Learn more

တ္ၚဲဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံ ကူသာန်သွံရာန်ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ် အလုံဂၠးကဝ် 

ဂကောံ​သၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵုပညာ သၟတ် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ဂွံပါလုပ် ပံၚ်တောဲ ပ္ဍဲအရာ​ဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် အသေအဟာန် တ္ၚဲဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲ ကေုာံ ကူသာန်သွံရာန်ဟွံမွဲကဵုဗဗွဲဓဝ် အလုံဂၠးကဝ် ပ္ဍဲဂိတု​ဂျောန် ၂၆...

Learn more

ပေါဲဟီုတွံ သၟတ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲ 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ဗဟုသုတ စပ်ကဵုအန္တရာယ် ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဂွံဝေၚ်ပါဲနူသုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဂွံပံၚ်တောဲ ပါလုပ်ဗတိုက်သရိုဟ် ဂဥုဲၜူမာဲကီုတုဲ စဳဇန်လဝ် ပေါဲဟီုတွံ သၟတ်ကဵု ဂဥုဲၜူမာဲဝွံရ။ ကော်ဘိက်ကၠုၚ် ညးဟီုတွံ...

Learn more

တန်ဗ္တောန် ကဵုပညာဂဥုဲၜူမာဲ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်အာ ပရူပရာအန္တရာယ်ဂဥုဲၜူမာဲ၊ ဗီုပြၚ် ပရေၚ်ရပ်စပ်သၞောဝ် ကေုာံ ဒုဟ်ဒဏ်၊ အကာဲအရာ ပရေၚ်သုၚ်စောဲဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဒေသမန် ကေုာံ နဲကဲ ဂွံပံၚ်တောဲ ဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲတအ်တုဲ ကဵုကၠုၚ်တန်ဗ္တောန်ဝွံရ။...

Learn more

အစဳဇန်ကတ်လ္ၚတ် ဂကောံဂမၠိုၚ် 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်ကဵုသၟတ်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ကဏ္ဍဇကုစိုတ်လေပ်စ သွက်ဂွံလုပ်ဘိုၚ်ကၠောန် ကမၠောန်ပ္ဍဲအနာဂတ်မာန် ရန်တုဲ စဳဇန်ဖန်ဗဒှ်ကၠုၚ် တရဴဂွံလ္ၚတ်ဂၠုက်ဂၠါဲ ပရူပရာ ဂကောံမှာဇန်မန်ဂမၠိုၚ်မွဲရ။ သၟတ်မန် မကၠုၚ်နူဒေသစုၚ်တအ် ဗၞတ် (၁၂) တၠ...

Learn more

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံကလိဂွံ ဗဟုသုတ၊ လညာတ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်သၟတ် ပ္ဍဲအရာ သ္ဇိုၚ်လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ​ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲ တအ်တုဲ စဳဇန်လဝ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) တု နွံရ။ ဘာဝွံ...

Learn more

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ပွိုၚ် (၆) ဂိတု 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံလွဳၜံၚ်ပ္တိတ် သၟတ်မၞုံကဵု ဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ပ္ဍဲဂကောံ၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန် တအ်တုဲ စဳဇန်ပံက်ကၠုၚ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်သၟတ် ပွိုၚ် (၆) ဂိတု ဏံရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ရုဲစှ်ကၠုၚ် သၟတ်...

Learn more

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲ ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်ကုသၟတ် ပွိုၚ် (၈) ဂိတု

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်မန်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် နဲကဲဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် တုဲ ဂွံသုၚ်စောဲနတဲ ပ္ဍဲကာလဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲအကာဲအရာ ပရူပရာမွဲမွဲသာ်ရန်တုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဘာ (၈) ဂိတုဏံရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ကွးဘာနူဒေသစုၚ်တအ် ဗၞတ် (၂၁) တၠ...

Learn more