Close

သၠုၚ်ပတိုန်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ကေုာံ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်

အစဳဇန်ကတ်လ္ၚတ် ဂကောံဂမၠိုၚ် 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်ကဵုသၟတ်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် ကဏ္ဍဇကုစိုတ်လေပ်စ သွက်ဂွံလုပ်ဘိုၚ်ကၠောန် ကမၠောန်ပ္ဍဲအနာဂတ်မာန် ရန်တုဲ စဳဇန်ဖန်ဗဒှ်ကၠုၚ် တရဴဂွံလ္ၚတ်ဂၠုက်ဂၠါဲ ပရူပရာ ဂကောံမှာဇန်မန်ဂမၠိုၚ်မွဲရ။ သၟတ်မန် မကၠုၚ်နူဒေသစုၚ်တအ် ဗၞတ် (၁၂) တၠ...

Learn more

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံကလိဂွံ ဗဟုသုတ၊ လညာတ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ဖောအ်ဗြေဝ်သၟတ် ပ္ဍဲအရာ သ္ဇိုၚ်လညာတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ​ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်၊ ပရေၚ်ကောပ်ကာဲ တအ်တုဲ စဳဇန်လဝ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) တု နွံရ။ ဘာဝွံ...

Learn more

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ပွိုၚ် (၆) ဂိတု 

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု ဂွံလွဳၜံၚ်ပ္တိတ် သၟတ်မၞုံကဵု ဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်အာက္ဍိုပ် ပ္ဍဲဂကောံ၊ ပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂကူမန် တအ်တုဲ စဳဇန်ပံက်ကၠုၚ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ် ကေုာံ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်သၟတ် ပွိုၚ် (၆) ဂိတု ဏံရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ရုဲစှ်ကၠုၚ် သၟတ်...

Learn more

ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲ ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်ကုသၟတ် ပွိုၚ် (၈) ဂိတု

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်မန်တအ် ဂွံတီကၠိုဟ်ကေတ် နဲကဲဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် တုဲ ဂွံသုၚ်စောဲနတဲ ပ္ဍဲကာလဆဝ်မ္ၚုဟ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲအကာဲအရာ ပရူပရာမွဲမွဲသာ်ရန်တုဲ ပံက်ကၠုၚ်ဘာ (၈) ဂိတုဏံရ။ ပ္ဍဲဘာဏံဝွံ ကွးဘာနူဒေသစုၚ်တအ် ဗၞတ် (၂၁) တၠ...

Learn more

တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်သၟတ်

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်ကဵုသၟတ်တအ် သ္ဂောံကလိဂွံဍာ်ဒကေဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက် သၟတ် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ ​သ္ဂောံကလေၚ်သုၚ်စောဲ ဍာ်ဒကေဝ်တအ်ဂှ်မာန် ပံက်ကၠုၚ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။...

Learn more
တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်သၟတ်

တန်ဗ္တောန်သၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်သၟတ်

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်ကဵုသၟတ်တအ် သ္ဂောံကလိဂွံဍာ်ဒကေဝ် စပ်ကဵုပရေၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက် သၟတ် ကေုာံ ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲ ​သ္ဂောံကလေၚ်သုၚ်စောဲ ဍာ်ဒကေဝ်တအ်ဂှ်မာန် ပံက်ကၠုၚ် ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်ဍာ်ဒကေဝ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်စန္ဒက်သၟတ် ပွိုၚ် (၁) ဂိတု လ္တူဍုၚ်မတ်မလီုရ။...

Learn more

အစဳဇန်သၟတ် ၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ်ပံၚ်တောဲ

ဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိဝွံ ရန်တၟံကဵု သၟတ်မန်တအ် သ္ဂောံကလိဂွံ ဗဟုသုတ၊ လညာတ် စပ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေၚ်ပံၚ်တောဲ ပ္ဍဲဗွိုၚ်မၞိဟ်ပိုယ်တအ် ဗွဲမညဳသၟဟ် ရန်တုဲ ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ အစဳဇန် တန်ဗ္တောန် သၟတ်၊ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ ကေုာံ ပရေၚ်မၞိဟ်ပံၚ်တောဲ ဏံ...

Learn more

သဘၚ်စှ်ေဘာ သၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲသၟတ် 

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၁၅.၈.၂၀၂၂ ဂှ် နူဂကောံသၟတ်မန်လညာတ်တၟိ ​ကၠောန်ဗဒှ်ကၠုၚ် သ္ဘၚ်စှ်ေဘာ ဘာသၠုၚ်ပ္တိန်စရာဲသၟတ် လၟေၚ် (၅) ပ္ဍဲ ဌာန်ဇၞူရာမည၊ ဍုၚ်မတ်မလီုရ။ ဘာသၠုၚ်ပ္တိုန်စရာဲသၟတ် လၟေၚ် (၅) ဝွံ စပံက်ကၠုၚ် နူဂိတု ဖေ​ဖဝ်ဝရဳ ၂၀၂၂ ဂှ် တုဲ လၟုဟ် ပ္ဍဲဂိတု...

Learn more