Close

Tag: နဲစန္ဒက်သၟတ်

နဲစန္ဒက်သၟတ် ယဝ်ဗိုန်ဗတ်မ္ဂး

နဲစန္ဒက်သၟတ် ယဝ်ဗိုန်ဗတ်မ္ဂး

ယွံသၟတ်တ္ၚဲဏံ လ္ပပၠအ်မံၚ်အခိၚ် လ္ပဝိဝိၚ်မံၚ်ညးဇၞော်လးဂၠံၚ် ရံၚ်လ္ၚတ်ကေတ်လျိုၚ် စသိုၚ်ဗၠးၜးသၟတ်ဟွံတီလျိုၚ် နွံဂၠိုၚ်ကၠုၚ်တှေ် သှေ်ဂၚ်ဟဳပြးလျိုၚ်စွံလ္တူပၞး စၞးမွဲကုမွဲ တံၚ်တဲဂံၚ်ဂံၚ်။ ဆဵုဗၠေတ်ညာတ်ဒုဟ် မ္ၚုဟ်ဒၟံၚ်ဒေါသ ပွဏံမုတၟေၚ်ညံၚ်သ္ဂောံခိုဟ်ဟေၚ်...

Learn more