Close

Tag: ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်

ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူပိုဲ ဗီုလဵုပိုဲဂွံကၠောန်

ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ဂကူပိုဲ ဗီုလဵုပိုဲဂွံကၠောန်

သ္ပရံၚ်သုတေသနမ္ဂး စိုတ်ဓါတ်ဂကူမန် သၟတ်မဒှ်က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မန် အနာဂတ်တံ ဆီဂံက်အာ လ္ပာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်ဂကူ၊ ပရေၚ်လိက်ပတ်အခိုက်ကၞာ ထေၚ်လဵုဒၟံၚ်ရ။ သၟတ်မန် ပ္ဍဲခေတ်(၂၁)ဗွဝ်ကၠံဝွံဂှ် ကတ်ဗ္တောန်ပညာတက္ကသဵု ကလိဂွံတဆိပ်ကြာတုဲ ဟွံစဂုဏ်ပညာဇကု မကတ်ဗ္တောန်...

Learn more